Adana Panik Atak ve Çözüm Yöntemleri

Ögeyi Oylayın
(11 oy)

PANİK BOZUKLUĞU - PANİK ATAK

Hayatımızı oldukça zorlaştıran korku ve kaygı gibi olumsuz duygularımız beynimizdeki tüm olumlu düşünceleri kemiriyor ve yok ediyor. Yaşadığımız her olayda en olumsuz sonuçları aklımıza getirerek yani felaketleştirerek, hayatı yaşanmaz hale getiriyoruz. Sonucunda insan sosyal yaşamdan yavaş yavaş uzaklaşmakta ve yalnızlaşıp kendi dünyasına kapanmaya başlamaktadır. Bu durum bizi o kadar çok etkisi altına almaktadır ki bir zaman sonra sinir sistemimiz, yükselen stres düzeyimiz ile mücadele edemeyecek duruma gelecektir. Aniden başlayan kalp atışında hızlanma ve kollarda uyuşma, baş dönmesi, mide bulantısı, denge kaybı, nefes darlığı gibi sıkıntılarla hastalar kalp krizi geçirdiğini, beyninde ciddi bir hastalık olup felç olabileceklerini düşünüp kendilerini en yakın sağlık kuruluşuna atmaya çalışacaktır. Yapılan ilk tetkiklerde herhangi bir sorun çıkmaması bireyi tatmin etmeyecek ve daha ileri muayene arayışı içine gireceklerdir. Kişinin yaşadığı en büyük sorun, atak esnasında gittikleri acil servislerdeki doktor muayenesi sonucunda "Bir şeyiniz yok, sorun psikolojik olabilir" yanıtını almak olacaktır. Yine de tatmin olmayan birey beyinde sorun olduğunu düşünüp beyin tomografisi, MR ve kalpte sorun olduğunu düşünüp kalp anjiografisi gibi oldukça pahalı, zahmetli ve risk içeren tetkikler yaptıracaktır. En sonunda problemin psikolojik nedenlerden olduğunu düşünüp psikolojik yardım almaya karar verecektir. Ataklar ile yaşamak çok zor olduğundan panik bozukluğu rahatsızlığı yaşayan birinin mutlaka psikolojik danışmanlık desteği alarak bu sorundan kurtulması gerekir. Panik bozukluğu sorununa sahip olan birinin öncelikle sorunun çözümsüz olmadığını bilmesi gerekir. Psikiyatristlerin yazacakları ilaçları mutlaka kullanmalıdır. Çünkü ilaçlar panikatak semptomlarını azaltarak bireyi kısa vadede oldukça rahatlatır. Ancak ilaçlar kaygılara sebep olan otomatik olumsuz düşünceleri değiştirmez. Üstelik kişi ilerleyen zamanlarda ilaç almazsam bu rahatsızlığı asla yenemem gibi yeni bilişsel çarpıtmalar üretip, ilacı doktor kontrolünün dışında kendi başına yıllarca kullanmaya çalışacaktır. Panik atak rahatsızlığı başlangıç nedenleri kişiden kişiye değişik belirtiler gösterir. O yüzden internetteki yorumları okumalarını tavsiye etmeyiz. Çünkü herkesin yaşadığı panikatak diğerinden farklı bir tablo gösterebilir. Yanlış bilgiler edinmek bu rahatsızlığın en büyük düşmanıdır.

Bilginin seçici soyutlama ile işlendiği, bedensel duyumların felaketleştirildiği panik atak rahatsızlığından gerçek anlamda kurtulmanın yollarından biri de psikoterapidir. Panik bozukluğu tedavisinde farmoterapi ile psikoterapi yöntemleri sayesinde yaklaşık 2-3 hafta içinde panikatak meydana gelme sayısı ve şiddetinde belirgin bir düşme meydana gelir. Panikatakların sayısının düşmesi ile kişinin atak geçirme beklenti anksiyetesi azalacaktır. İlerleyen zamanlarda bireyin sosyal yaşamdan kaçınma davranışlarını azaltma ve tamamen ortadan kaldırma çalışmaları yapılır. Sosyal yaşam içindeki en temel faktör olan aile içindeki bireyler, panikatak hastasına nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bilmeliler. Aile bireylerinin desteği tedavi aşamasında çok önemlidir. Sosyal yönden destek olabilecek aile bireyleri hastalık ve tedavi ile ilgili bazı temel bilgilere sahip olması gerekir. Erken çocukluk çağlarında aile içinde yaşanan ayrılık, ölüm, boşanma ve şiddet gibi travmaların ilerleyen yıllarda panik atağı tetikleyen durumlar olduğu konusunda yazılan makalelere baktığımızda aile yapısının bu rahatsızlık üzerinde bir etkisi olduğu gerçeği vardır. Bununla birlikte kaygı düzeyi yüksek aile bireylerinin evhamlı ve endişeli yapıları ile panikatak grubuna daha sık dahil olduklarını görüyoruz.

PANİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Aniden başlayan, 10-15 dakikada maksimum düzeye çıkan, yoğun korku ya da rahatsızlık hissetmeye panik atak diyoruz.

Aşağıdaki belirtilerden 5 tanesi aynı anda gözleniyorsa panik atak şikayetinden söz edebiliriz ve tedavi süreci için bir uzmana başvurmalıdır.

 • Kalpte çarpıntı hissi ve kalbin sesinin hissedilmesi,
 • Sıcak soğuk terleme,
 • Vücutta titreme,
 • Nefes almada güçlük, boğuluyor gibi hissetme,
 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı ile birlikte göğüste sıkıntı hissi,
 • Mide bulantısı, karın ağrısı,
 • Bayılacak düşecek gibi hissetme, sersemlik hissi ve baş dönmesi,
 • Kendini hasta, tuhaf hissetme,
 • Kontrolünü kaybetme hissi ve endişesi,
 • Ölüm korkusu, ölecek olduğunu düşünme
 • Kollarda ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma hissi,
 • Ateş basması veya üşüme

Günümüzde yaygın olarak ruh ve beden sağlığımız panik atak benzeri sorunlara neden olabiliyor. Nefes darlığı ile kalp krizi geçireceğini, kontrolü kaybedeceğini veya felç olacağını düşünerek kendisini panik bozukluğu hastası olarak değerlendiren birinin yanlış tedavi olmaması için doktor muayenesi sonucunda panik bozukluğu hastası olup olmadığı belirlenmelidir. Kaygı bizim hayatımız için gerekli bir duygudur. Kaygı sayesinde tehlike karşısında önlem alırız. Örneğin kaygımız olmasaydı yolda karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmazdık ve hayatımızı kaybedebilirdik. Bu nedenle kaygı gerekli bir duygudur. Bedenimiz bir tehlike ve tehdit anında sempatik sistemi yani savaş-kaç sistemini devreye sokar. Sonra aşağıdaki olaylar gözlenir.

 • Nefes alıp verişimiz hızlanır. Nefes darlığı ile boğulma ve soluğumuz kesiliyor gibi hissetme, göğüs ağrısı ve sıkıntı hissine neden olabiliyor.
 • Kalbin ritmi hızlanır. Kalpte çarpıntı hissedebilir ve kalbinin sesini duyabilir.
 • Hızlı atan kalp kan basıncımızı arttırır, kaslara fazla miktarda kan pompalanır. Sonucunda sıcak-soğuk terleme, titreme, sarsılma, ateş basması olur.
 • Kollarda, bacaklarda uyuşma hissi ise derimize pompalanan kan basıncının azalmasıyla olur.
 • Sempatik sistem sindirim sistemimizde bulunan mide ve bağırsak çalışmasını ketlediğinden ve mide ve bağırsaklara gönderilen kan basıncı azaldığından mide bulantısı hissi, ishal ve karın ağrısı olabiliriz.
 • Kanımızdaki oksijen artar karbondioksit azalır ve beyin kan sirkülasyonu değişir: Kendimizi ya da çevremizi değişmiş, tuhaf ve farklı hissetmemize, kontrolümüzü kaybedebileceğimiz korkusunun oluşmasına neden olabilir.

PANİK BOZUKLUĞU HASTALIĞI NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR?

Araştırmalar, panik bozukluğun, yaygınlığını %1.5-3.5 olarak göstermiştir. Ülkemizde her 10 bireyden 1 tanesi bu hastalığa sahip diyebiliriz. Panik bozukluğu daha çok onsekizli yaşlar olan ileri ergenlik döneminde oluştuğu gibi, her yaşta da görülebilir. Panik  bozukluğu görülme sıklığı erkeklere oranla kadınlarda iki kat daha fazladır. Fobiler ile birlikte diğer bir kısım psikiyatrik bozukluklarda da görülebilir. Ancak bunlar stres etkeni ile karşılaşma ya da karşılaşma olasılığı sonucunda oluşabilir. Dolayısıyla stres düzeyimiz bizim için önemli bir psikolojik etkendir.

PANİK BOZUKLUĞU NASIL OLUR?

Panik atak yaşayan hastalar ölüm korkusuna yol açan nefes darlığı ve kalp çarpıntısı gibi bedensel tepkileri yanlış yorumlaması ile bu sorunun tekrar yaşanacağı düşüncesine sahip olmakta ve korku halinde tetikte bekleme durumuna geçmektedir. Biz buna beklenti anksiyetesi diyoruz. Sürekli tehlikede olduğunu hisseden yoğun kaygı durumundaki panik atak hastası sürekli kendini dinlemeye, vücuduna aşırı duyarlı olmaya, izlemeye ve takip etmeye yönelir. Kalp atışını sayar, nefesini ve nabzını sürekli kontrol eder. Hasta vücudunda aritmik değişim hissettiğinde yeniden panik atak geçirdiğini düşünebilir ve telaşını, gerginliğini ortadan kaldırmak adına tedavi için hastaneye koşabilir. Bütün bu kaçma davranışı sayesinde panik atak hastalığı yerini strese aşırı duyarlı panik bozukluğu hastalığına dönüşür.

PANİK ATAK NE ZAMAN TETİKLENİR?

 • Yeme bozukluğu, hızlı yemek yeme, diyetler, düzensiz beslenme gibi sindirim sorunu sonucunda kan şekerinde değişimler panik atak tetiklenebilir.
 • Nefes bozukluğu, aşırı, sık nefes alıp verme ile (hiperventilasyon) panik atak oluşabilir. Stres altında telaşla iş yaparken nefesimiz farkına varmadan sıklaşır ve nefes darlığı hissedilebilir.
 • Bazen tedavi amaçlı kullanılan antidepresan ilaçlar sayesinde ilk hafta ataklar tetiklenebilir. Bununla birlikte aniden bırakılan sakinleştirici ilaçlar panik atak rahatsızlığı geliştirebilir. Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar ile amfetamin ve kortizon kullanımındaki ilaçlar panik atak oluşturabilir.
 • Vertigo rahatsızlığı sonucundaki denge bozukluğu ile işitme ve görme bozukluğu hastada stres oluşturarak panik atak tetiklenebilir. Son olarak vücudumuzda gezen ağrılar olarak bilinen siyatik ağrılar da panik atak oluşumunu tetikler.

AGORAFOBİ?

Hastalar atak geçirdikleri yer, kişi ve zamanlara karşı aşırı hassasiyet gösterir ve sonra tekrar edebilecek bir atağı engellemek için bu yerlerden, kişilerden kaçma davranışı gösterebilirler. Örneğin, otobüste atak geçiren biri atak geçireceği korkusuyla otobüse binmek istemeyecektir. Gece vakti atak geçiren bir hasta ise gece olsun istemeyecektir. Sürekli gündüz olmasını bekleyecek ve tetikte bekleyecektir. Sonucunda hayat gittikçe kısıtlanır, giderek hasta kendini yardım alamayacağı düşüncesiyle asansör, sinema gibi kapalı alanlara girmekten çekinecek ve tek olarak sokağa çıkmaktan korkacak, yalnız olarak yürüyemeyecektir. Mesele, yolculuk sırasında atak geçirmekten korkarak toplu taşıma aracına binip uzak yerlere gitmek istemeyeceklerdir. Şehirler arası yolculuk neredeyse imkansızdır. Kişinin  aile ve sosyal yaşantısını, iş ve meslek yaşamını ileri derecede kısıtlayan bu olaya agorafobi denir.

PANİK BOZUKLUĞU TEDAVİSİ?

Panik bozukluğu tedavisinde ilaç ile birlikte yapılan bilişsel davranışçı terapi tekniklerinden faydalanılır. Erken teşhis edilmeyen panik bozukluğu hastalığı, tedavi edilme süreci geciktiğinde hastada depresyon gelişebilir, alkol-madde kullanımına yol açabilir. Panik atak tedavisi için hastanelerin psikiyatri kliniklerine giderek ilaç tedavisine başlamak uygun olacaktır. Panik atak tedavisi ilaç kullanımıyla kısa vadede anlık şikayetler üzerinde etkili olur ancak uzun etki etmede tek başına yeterli olmayabilir. Panik atak tedavisi sürecinde verilen ilaç tedavisi tamamlandığında şikayetler yeniden ortaya çıkabilir. Bundan dolayı panik atak tedavisi ilaç ile birlikte psikoterapi uygulanarak ilerler. Psikolojik yardım ile hastanın kaygısını azaltmak adına otomatik olumsuz düşüncelerden kurtulması sağlanır. Stres ve stresin kontrolü, panik bozukluğu hastasının tedavi sürecinde oldukça etkilidir. Hastalara yaşadığı atak nöbetinin zararsız olduğunun, kalplerinde problem bulunmadığının, atak nöbetlerinin öldürmeyeceği anlatılması gerekiyor. Psikolojik danışmanlık sürecinde, bireyin atak geçirme belirtilerine ilişkin yanlış düşüncelerinin düzeltilmesi, atak ile mücadele edebilme eğitimi ve atak gelecek endişesiyle geliştirilen davranışın sağlıklı olanlarla değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Hasta yakınının atak geçiren hastaya karşı sakin ve sabırlı davranması, hastanın heyecanını dindirmesi hatta hastayı sakinleştirmek için kendisine hiç bir şey olmayacağı yolunda telkinde bulunması sağlanır. Psikolojik danışmanlık sürecinde psikolog danışanına her atak sonrası acil servise başvurmaması ve sürekli tetkik yaptırma isteğinin gereksiz olduğunu anlatması gerekir. Araştırmalar bireylerin yanlış inanış ve düşüncelerinden kurtulmasını sağlayan bilişsel davranışçı terapiler ile uzun vadede panik bozukluğu rahatsızlığının semptom ve sıkıntısının ortadan kalkmasında %75-90 etkili olduğunu göstermektedir.

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın